965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA PRIMÀRIA Serveis Socials

Competència en matèria de polítiques dirigides a la cobertura de necessitats personals i socials derivades de situacions de dependència, desigualtat o exclusió social, gestionant programes en matèries de serveis socials discapacitats, família, adopcions, infància, joventut i dona així com la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans.

 

Guia de recursos socials de la Comunitat Valenciana.

Informació general

Equip social base:

 • 1 Treballadora Social.
 • 1 Psicòloga.
 • 1 Treballadora Social – Dependència.
 • 1 Auxiliar Administratiu.
 • 1 Advocada.

 

Ubicació:

Ajuntament de Dolores

Plaza General Llopis 1- Planta Baixa

Telèfon: 965 72 65 26 (ext. 3)

Fax: 966 71 11 09

Horari atenció al públic:

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA:

Treballadora social municipal, treballadora social servei de la dependència, psicòloga de serveis socials, agent AMICS, advocada.

Concertar cita prèvia trucant al telèfon 965726526 (ext. 3) o bé personalment en el propi departament.

Serveis municipals:

 • Servei d’ajuda a domicili. SAD.
 • Servei d’ajuda a domicili llei de la dependència.
 • Servei d’atenció psicològica a la dona i a les famílies.
 • Menjar a casa.
 • Agència AMICS Dolores
 • Xarxa Lloga
 • Servei d’orientació i assessorament jurídic municipal a la dona.

 

Programes municipals:

 • Programa d’informació, assessorament i orientació.
 • Programa d’emergència social. Ajudes econòmiques individuals.
 • Programa d’atenció psicosocial a la família i infància.
 • Programa de cooperació social. Foment de l’associacionisme.
 • Programa de prevenció i intervenció social.
 • PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A HOMES I DONES DE DOLORES 
Discapacitatats

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:

 • Sol·licitud de pensió no contributiva d’invalidesa. (PNC invalidesa).
 • Sol·licitud d’ajudes en matèria de serveis socials en el sector de discapacitats:
  – Prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes per al desenvolupament personal: Eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l’edifici de la persona amb discapacitat i que obstaculitzen la seua mobilitat en la mateixa.
  – Prestacions econòmiques individualitzades. Adaptació de vehicles a motor.
  – Prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes tècniques.

 

 • Sol·licitud d’ajudes per a l’atenció institucionalitzades.
 • Sol·licitud d’ajudes per a finançar estades en centres residencials mitjançant el bo d’atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia crònica BONAD.
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques de la Llei de la Dependència.

 

PRESTACIONS SOCIALS:

 • Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa:
 • Tramitació targeta d’aparcament amb reconeixement de mobilitat reduïda.
 • Sol·licitud de Teleasistencia Consellería i Llei de la dependència.
 • Sol·licitud SAD.

 

PRESTACIONS INSTITUCIONALS:

 • Sol·licitud d’ingrés a centre per a discapacitats. Centre ocupacional.
 • Sol·licitud d’ingrés a centre per a discapacitats. Residència.
 • Sol·licitud d’ingrés a centre per a discapacitats. Centre de dia.
 • Prestacions institucionals de la Llei de la Dependència.

 

RECURSOS ESPECIALITZATS:

 • Col·laborem amb l’Associació de Discapacitats ADIDO “ La Majá”.

 

MÉS INFORMACIÓ:

www.bsocial.gva.es

Telèfon de Defensora del Discapacitat 963 428 502

Família, menor i adopció

 PRESTACIONS ECONÒMIQUES:

 • Sol·licitud de prestacions econòmiques per acolliment familiar.
 • Sol·licitud d’ajudes per part múltiple, adopció o acolliment preadoptivo de tres menors o més.
 • Sol·licitud de la renda garantida de la ciutadania.
 • Sol·licitud d’ajuda a famílies nombroses amb categoria d’honor.
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques individuals (PEI´s).

 

PRESTACIONS SOCIALS:

 • Sol·licitud d’alta o renovació del Títol de Família nombrosa. Carnet de família nombrosa.

PRESTACIONS INSTITUCIONALS:

 • Sol·licitud d’adopció nacional.
 • Sol·licitud d’adopció internacional.
 • Tramitació de mesures de protecció a menors.
 • Programa d’atenció psicosocial a famílies i menors a través de l’equip municipal social de base.

RECURSOS ESPECIALITZATS:

 • Derivació a la Federació per la vida i la família (ajuda per a l’alimentació de lactants).
 • Col·laborem amb CARITAS.
 • Col·laborem amb CREU ROJA.

 

Dona

 

PRESTACIONS SOCIALS:

 • Sol·licitud d’estades de temps lliure, per a dones que tinguen filles i/o fills, exclusivament al seu càrrec.
 • Assessorament i suport psicològic a dones. Psicòloga equipe social de base de l’ajuntament.

 

PRESTACIONS INSTITUCIONALS ( centres de serveis socials especialitzats en la dona):

 • Sol·licitud i tramitació de centre d’acolliment.
 • Sol·licitud i tramitació de casa d’acolliment.
 • Sol·licitud i tramitació de tutelades.
 • Sol·licitud i tramitació de Residències matern-infantils.

 

RECURSOS ESPECIALITZATS:

 • Centre dona 24 h.
 • Centre InfoDona.
 • Oficina d’atenció a la Víctima del Delicte.
 • Servei d’orientació i assessorament jurídica municipal per a la dona.

 

Mayors

 

RESTACIONS ECONÒMIQUES:

 • Sol·licitud d’ajudes per a finançar estades de tercera edat. (BONO RESIDÈNCIA).
 • Sol·licitud de Pensió no contributiva (PNC) de jubilació.
 • Sol·licitud per a finançar estades de tercera edat. (BONO RESPIRE).
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat com a eliminació de barreres arquitectòniques, i ajudes tècniques.
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques de la Llei de Dependència.
  <7li>

 

PRESTACIONS SOCIALS:

 • Sol·licitud de vacances socials per a majors a la Comunitat Valenciana.
 • Sol·licitud de participació en el Programa Social de Vacances per a Majors. (Ministeri de Treball i Assumptes Socials).
 • Sol·licitud d’estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià).
 • Sol·licitud d’estades en balnearis de diferents comunitats autònomes (Programa de Termalisme Social de l’IMSERSO).
 • Sol·licitud del Servei d’Ajuda a domicili Municipal (SAD).
 • Sol·licitud del Servei d’Ajuda a domicili de la Llei de Dependència.
 • Sol·licitud de Targeta de transports interurbans per a pensionistes o majors de 65 anys. (Programa reducció del preu de bitllets).
 • Programa d’activitats dels nostres majors. Diputació.
  Visites institucionals.
 • Sol·licitud del Programa “Menjar a casa”.
 • Sol·licitud de Teleasistencia de Diputació.
 • Sol·licitud del Programa “No estigues solament en Nadal”.

 

RESTACIONS INSTITUCIONALS

 • Sol·licitud d’ingrés en centres i residències de persones majors.
 • Sol·licitud d’ingrés en centres i residències de Llei de Dependència.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Telèfon del Major 900 100 011

Amics Dolores

Sin Título-3

 

INFORMACIÓ AGENCIA AMICS DOLORES

Agència AMICS Què és?

L’agència AMICS (Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social), engegada des de la Consellería de Polítiques Inclusives, és una oficina d’informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, amb la finalitat de posar al seu abast tots els recursos que l’Administració i altres entitats disposen en la matèria.

Quins serveis ofereix?

L’agència AMICS DOLORES ofereix serveis d’informació mediació, assessorament i orientació en les següents matèries:

 1. Situació i regularització legal a la Comunitat Valenciana i lloc on puguen tramitar-la.
 2. Informació i derivació quant a l’accés al sistema educatiu i a la formació ocupacional i no reglada.
 3. Orientació per a l’accés al sistema laboral.
 4. Assessorament sobre l’accés al sistema sanitari.
 5. Assessorament per a la tramitació i recepció d’habitatge digne.
 6. Assessorament i derivació en matèria d’integració cultural.
 7. Promoció d’activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d’acolliment.
 8. Programa de comprensió lingüística, històrica i jurídica de la comunitat d’acolliment.

Quedem a la seua disposició en l’Ajuntament, en la planta baixa en l’àrea de Serveis Socials.
 

HORARIO DE ATENCIÓN:

De dilluns a divendres amb cita prèvia. De 9.00 a 13.00 hores.

Per a més informació de:

 • Guia de Règim Jurídic dels familiars de Ciutadans Estrangers de la Unió Europea.
 • Guia del dret a vot en les eleccions municipals.
 • Guia Informativa sobre els drets asitenciales a víctimes de violència de gènere.
 • Guia Règim jurídic d’estrangers a Espanya ( Imprès de sol·licitud EX-03, Imprés sol·licitud EX-10).
 • Guia règim d’adquisició i recuperació de la Nacionalitat Espanyola.
 • Guia informativa de menors exposats a la violència de gènere.
 • PER A VEURE LES GUIES PUNXAR LINK ÀREA DE CIUTADANS ESTRANGERS
  IDIOMES ESPAÑOL, ENGONALS, ALEMANY, FRANCÈS, DANES I RUS.

  Link pàgina d’informació Diputació Provincial d’Alacant per a ciutadans estrangers:

Área de Ciutadans Extrangers Diptic d’informació de sol·licitud de cita prèvia per a l’Oficina d’Estrangeria. Informació Oficina d’Extranjería

Des de l’Agència AMICS s’ha elaborat l’II Pla Local d’Immigració i Integració de l’Ajuntament de Dolores, 2016-2020, amb els principis i actuacions encaminades a una convivència respectuosa i en harmonia dins dels valors democràtics alhora que contribuïsquen al benestar de la nostra comunitat.

II PLA D’INTEGRACIÓ AJUNTAMENT DE DOLORES 2016-2020

Associacions
 • Inscripció en el registre municipal d’associacions.
 • Informació, tramitació i assessorament en creació d’associacions.
 • Assessorament en tramitació de subvencions institucionals.
Centre d'Informació Juvenil
 • Informació general de temes relacionats amb joventut.
 • Sol·licitud del Carnet Jove.
 • Sol·licitud del Carnet de Alberguista.
 • Sol·licitud del Carnet Internacional.
Agent col·laborador de la Xarxa Alquila Generalitat Valenciana
 • Borsa d’habitatges en lloguer.
 • Borsa de demandants d’habitatge.
 • Tramitació d’ajudes a l’inquilí.
 • Informació sobre habitatges socials.
Agent col·laborador de la Xarxa Alquila Generalitat Valenciana
 • Informació en Escoles d’Estiu i vacances blanques
 • Informació per a la sol·licitud de preinscripció de matrícula en l’Escola Infantil Municipal.
Voluntariado

INFORMACIÓ SOBRE VOLUNTARIAT EUROPEU

Coses que has de saber sobre el voluntariat europeu:

El servei de voluntariat europeu (a partir d’ara SVE) està destinat a joves d’entre 18 i 30 anys residents en la Unió Europea.

 • Està emmarcat dins del programa Joventut en Acció.
 • Aquest programa està finançat per la Comissió Europea.
 • Es reemborsarà el 90% de les despeses del viatge i es cobrirà el total de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, segur mèdic, curs d’idioma i diners de butxaca dels voluntaris internacionals.
 • Durada: entre 2 i 12 mesos.

 

Passos a seguir per a ser voluntari europeu: 

1) Informació. El primer pas és la cerca d’informació per a conèixer i comprendre en què consisteix el Servei Voluntari Europeu, el procés comença amb la cerca d’una organització d’enviament pròxima, que facilitarà la informació necessària sobre el programa. A més, brindarà suport i suport durant la resta del procés de voluntariat europeu. Alguns projectes SVE ja vénen amb organització d’enviament assignada.

2) Elecció del projecte. El següent pas és la cerca d’un projecte que s’emmotle a les necessitats i inquietuds del futur voluntari europeu. Desafortunadament, la base de dades oficial no informa de les organitzacions que estan cercant voluntaris europeus en aquest moment o per als pròxims mesos. Aquesta informació pot consultar-se en  la base de dades deYouth Networks . En aquestabase de dades apareix indicat les entitats que són d’enviament, acolliment o coordinadores.

3) Sol·licitud. Quan el candidat troba un projecte de voluntariat europeu adequat per a ell, haurà de sol·licitar-ho via e-mail, enviant CV i carta de motivació que l’organització de destinació sotmetrà a un procés de selecció. Si cal enviar altres documents s’especificarà en el projecte.

Normalment són necessàries entre 2 setmanes i 2 mesos per a aquest procediment, depenent del temps disponible i dels projectes contactats

4) Aprovació del finançament. Una vegada és triat el voluntari, l’organització d’acolliment o coordinadora ha de presentar la sol·licitud del projecte a la respectiva Agència Nacional, amb la finalitat de que aquesta ho aprove.  Els terminis als quals s’ha d’ajustar són els següents:

DATA D’INICI DEL PROJECTE TERMINI LÍMIT PER A LA SOL·LICITUD
De l’1 de maig al 31 d’octubre 1 febrer
De l’1 d’agost al 31 de gener 1 mayo
Del 1 de gener al 30 de juny 1 octubre

Habitualment passen entre 8 i 10 setmanes des de la data en què se sol·licita el finançament per als projectes SVE fins a saber si ha sigut aprovada o no.

5) Partida. Si el projecte és aprovat, el voluntari europeu pot preparar-se definitivament per a iniciar la seua estada. Ja només queda signar els documents necessaris i preparar el viatge.

Projectes last-minute

Per a convertir-se en voluntari europeu existeix la possibilitat de beneficiar-se de places a les quals altres voluntaris han renunciat. Aquests projectes s’anuncien en un termini molt breu de temps. En aquest cas, una vegada el voluntari és seleccionat pot començar directament a preparar el viatge, doncs estem parlant de projectes prèviament aprovats per la corresponent agència nacional.

Pàgines en les quals podràs trobar informació sobre el voluntariat europeu

 

Algunes de les entitats col·laboradores del SVE properes:

Punt d’informació internacional – Eurodesk Alicante

Centre d’Informació Juvenil – Regidoria de Joventut / Centro 14.
C/ Labradores, 14 – 1ª Planta. 03002 ALICANTE
Tlf. 965 14 91 64 Tlf./Fax. 965 14 96 63
centro14@eurodesk.org     centro14@alicante-ayto.es

 

Ajuntament d’Elx

C/ Curtidores nº23
03203  ELCHE
Tlf. 966658060   Fax. 965436444        juventud@ayto-elche.es

 Acd. La hoya

C/ Ingeniero Serra 4-6.

03294  ELCHE Tlf. 649686721         acdlahoya@gmail.com

Asociación Entérate

C/ Francisco Ruiz Bru, 17.

03205  ELCHE Tlf. 649 79 83 58            sve.enterate@gmail.com

 Ayuntamiento de Murcia Concejalía de Juventud y Empleo

C/ Cronista Carlos Valcárcel s/n

30008  MURCIA

Tlf. 968 231589  Fax. 968 215559          planjoven@ayto-murcia.es

Asociación Cultural Euroacción Murcia

C/ Capitán Balaca, 12 2ºB.

30003 MURCIA

Tlf. 667721857 /Fax.  968269014      info@euroaccion.com     

 Asociación para el desarrollo en Etiopía, ABAY (Nilo Azul)

C/ Duque de Mandas 36 -1 – 9.

46019 VALENCIA

Tlf. 619955477               info@abayetiopia.org