965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

Documents

Per a la redacció del PMUS, va caldre estudiar la situació en la qual es trobava el municipi en el moment d’iniciar el treball, redactant els documents previs necessaris per a poder diagnosticar les necessitats de mobilitat en el municipi. En aquesta pàgina pot accedir a aqueixos documents previs i al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

06/03/2019 – PMUS. DIAGNÓSTICO

10/04/2019 – PMUS. PLAN DE ACCIÓN

05/06/2019 – PMUS. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

22/01/2020 – PMUS. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE