965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

Els agents de la de Policia Local de Dolores estan realitzant un curs, impartit per formadors de Creu Roja, i amb una durada de 12 hores, sobre la utilització del desfibril·lador semiautomàtic extern (DESA). D’aquesta manera els agents podran atendre parades cardíaques fins a l’arribada dels serveis sanitaris.
El DESA anirà en els vehicles patrulla per a poder ser usats pels agents amb rapidesa en cas de parada cardíaca. Aquest aparell, una vegada col·locat pels agents, és capaç d’analitzar el ritme cardíac i identificar si el pacient està en fibril·lació ventricular, en aqueix cas indicaria que la descàrrega elèctrica es pot efectuar.
L’alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, ha destacat que “amb aquest tipus de mesures, apostem per millorar la seguretat i la vida dels habitants de Dolores. Est és un pas molt important ja que es poden salvar vides amb un xicotet esforç”. D’igual forma el cap de la policia local de Dolores, Cristian Cañizares, ha manifestat que “solem assistir a requeriments per parades cardíaques, sent normalment els primers serveis d’urgència a arribar al lloc, per la qual cosa aquesta formació és de gran utilitat per a l’atenció de casos futurs”.